FAQ

Dodatkowe pytania ? Zapraszamy do kontaktu

Table of Contents

Ewidencja

W każdym z przedszkoli zamontowany jest tablet pozwalający pracownikom placówki na rejestracje wejść oraz weryfikacji odbierającego podczas wyjść w czasie rzeczywistym korzystając z aplikacji

Tak, system przewiduję tolerancję czasu wejścia oraz wyjścia konfigurowalną przez placówkę. Tolerancja ta pozwala na nienaliczanie opłaty za pobyt lub nadprogramowy posiłek. Domyślną i rekomendowana przez nas tolerancja pobytu wynosi 15 minut.

Nie. W przypadku przekroczenia godzin pracy placówki naliczana jest kara umowna konfigurowalna przez placówkę.

Tak, po aktywacji opcji billingu u odbierającego rodzic może samodzielnie utworzyć konto w aplikacji, a następnie za jej pomocą zgłaszać nieobecności czy nadzorować obecności swojego dziecka.

Rozliczenia

Tak, dostęp do rozliczeń jest szczegółowo zabezpieczony i udostępniony tylko dla kont administracyjnych w systemie.

Tak, dzięki wielu trybom udostępnionym w aplikacji możemy rozliczać zarówno za przyszły miesiąc (z góry) jak i za zeszły pobyt (z dołu). W przypadku rozliczenia z góry aplikacja wykorzystuje aktywne informacje o nieobecnościach, 

Funkcja zostanie udostępniona w październiku 2023.

Tak, istnieje wiele możliwości poprawy rozliczenia wygenerowanego dla rodzica. W szczególności są to:

  • ręczna edycja ewidencji pobytu
  • zmiana ewidencji nieobecności
  • zmiana deklarowanych godzin czy posiłków
  • korekta rabatów

Tak, system pozwala na blokowanie konkretnych posiłków w wybranych datach lub całościowe blokowanie wybranych posiłków w przypadku indywidualnych diet podopiecznych.

Tak, definiując podział rachunku u podopiecznego system automatycznie rozdzieli rachunek i przygotuje indywidualny rachunek dla rodzica jak i MOPS/GOPS/OPS.

Tak, nasz system automatycznie generuje numery kont, oraz pozwala na import płatności na podstawie wyciągu z banku. Indywidualne numery rachunków system może wykorzystać przy automatycznym generowaniu umowy dla rodziców.

Rodzice

Tak, po aktywacji obu dzieci w przedszkolu będą one widoczne wewnątrz aplikacji rodzica.

Nie, system pozwala na zakładanie kont tylko dla zweryfikowanych przez placówkę adresów email przypisanych do opiekunów państwa dzieci.

Tak, ważne by obydwa adresy email zostały przekazane państwa placówce i aktywowane przez nią dla dostępu do aplikacji.

Tak, nasz produkt jest nowy na rynku i intensywnie rozwijany w ścisłej współpracy z szeregiem partnerskich przedszkoli. Sugestie można przekazać nam poprzez adres email support@kidplace.pl

Na tą chwilę udostępniona została tylko aplikacja w wersji webowej. Intensywnie pracujemy nad umieszczeniem aplikacji w Sklepie Play, App Store oraz App Gallery. Gdy taka możliwość się pojawi poinformujemy państwa o tym wiadomością email.

Przy rozliczeniach z góry system aktywnie bierzę informację o przyszłych nieobecnościach, by zredukować poziom nadpłat występujący miesiąc do miesiąca. Może się zdażyc, że dziecko wróci do placówki szybciej niż było to planowane, stąd po rozliczeniu miesiąca powstanie niedopłata.

 

Innymi powodami dla których może powstać niedopłata są:

  • Ponadprogramowy pobyt
  • Ponadprogramowe posiłki
  • Kary umowne